A7:44-45


(Rubrik:)     Wäthö Sochn. Wäthöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A     Ulffglope      skattehemman
       
B     Östergärdet medh wreten som såes samma                  
        åhr och medh samme littera noterat.
        Vthsädhe                                                       14 1/4 tunna
C     Wästergärdet medh andre wreten vthsäde      18  1/4 tunna
D     Engh till hela byn om höö                               108       laß                 

1     Östergården skattehemman är                          6 öreslandh
       Vthsädhe i östergärdet                                        3 3/4 tunna
       I wästergärdet vthsädhe                                    4 1/2 tunna       
       Engh till höö                                                     27      laß     

2     Norregården ibidem skattehemman är            4 ½ öreslandh
       Vthsädhe i östergärdet                                   2 1/4 tunna
       I wästergärdet                                               3 1/4 tunna     
       Engh till höö                                                  24     laß      

3     Wästergården ibidem skattehemman är          7 ½ öreslandh
       Vthsäde i östergärdet                                      4 1/2 tunna
       I wästergärdet                                                 5 1/2 tunna     
       Engh till höö                                                    30     laß

4     Ödeshemanet ibidem är                                   6 öreslandh
       Vthsädhe i östergärdet                                     3 3/4 tunna
       I wästergärdet                                                 4 1/2 tunna     
       Engh till höö                                                    27      laß      
 
       Till dhenne by är medelmåttigh skogh
       sampt och fiske. 
       
         

(Karttext:)

På dhenne sijdan tage Rosättra ägor wedh.
Wäthö Sundet
På denne sijdan löper denne byes skogh och sträcke sigh in till Vthåhs engen.
Leerjordh
Straxt på denne sijdan tager Nysättra engh wedh .