A7:46


(Rubrik:)     _ _ _ Skipzlagh Wäthöö Sochn1Notarum Explicatio
   
A     Nysättra      cronoheman 1.
                           skatteheman 2.
       
B     Östergärdet medh deß tillhörige wreter vthsädhe    13 1/4 tunna
C     Wästergärdet medh sine wreter vthsäde                  17      tunnor
D     På engerne höö                                                    180     laß                 
E     Små enghager om höö                                            16     laß

       Östergården cronohemman är                        7     öreslandh
       Vthsädhe i östergärdet                                      3 3/4 tunna
       I wästergärdet vthsädhe                                  4 7/8 tunna       
       Engh till höö                                                   65      laß     

2     Millangård ibidem skattehemman är               4     öreslandh
       Vthsädhe i östergärdet                                    2 1/4 tunna
       I wästergärdet                                                 2 7/8 tunna     
       Engh till höö                                                    43     laß      

3     Wästergården ibidem skattehemman är        13      öreslandh
       Vthsädhe i östergärdet                                      7      tunnor
       I wästergärdet                                                 9 1/4 tunna     
       Engh till höö                                                    88      laß

F    Twå små qwarner lyda till Nysättra gåå höst
       och wåhr.      
 
       Till denne by är skogh och wthmark till nödh-
       tårfften sampt och fiske . 
       
         

(Karttext:)

På denne sijdan sware Brändh-ströms ägor näst emot .
På denne sijdan tager Ultglåpe engh wedh .
Leerjordh
Wäthöö Sundet.
Vpwedha engh proximé1 Inledningen av rubriken är dold av en pappersflik.