A7:48-49


(Rubrik:)     Wäthöö SochnNotarum Explicatio
   
        Hargh      skattehemman ¹
        Prästegårdh  1
 
         

(Karttext:)

Lille Träsket
Scala Ullnarum
 

¹ Kartan över Hargh saknar nästan helt text och förutom prästegården är 9 hemman inritade tillsammans med 3 kvarnar.