A7:54


(Rubrik:)     Wäthöö Skipzlagh. Wäthö Sochn.Notarum Explicatio
   
A     Vthwedha      skattehemman  2
       
B     Östergärdet vthsädhe                                       7      tunnor
C     Wästergärdet vthsädhe                                    5      tunnor
D     Engh till höö                                                    70      laß                 

        Östergården är                                                3      öreslandh  16 thr ¹
        Vthsäde i östergärdet                                       3      tunnor
        I wästergärdet                                                 2      tunnor      
        Engh till höö                                                    30       laß     

        Wästergården är                                              4      öreslandh  
        Vthsäde i östergärdet                                       4      tunnor
        I wästergärdett                                                3       tunnor      
        Engh till höö                                                    40       laß
 
       Till föreskreffne är skogh och vth-
       mark till nödhtårfften: män intet
       fiske.
    
       Dhenne wreet är                                                   ½ tunnelandh
       och lyder till
         

(Karttext:)

Träsk.
 
 

¹  thr står troligen för penningland.