A7:56-57


(Rubrik:)     Wäthöö SochnNotarum Explicatio
   
      Uppwedha    skatteheman  5(Påklistrad notering:)    
 
1644. åhrs jordebok
Vppweda, 5 hemman alle skatteheman. alle, 3 _ _ örtugar     
1 ähr 6 öreßlandh 2 <ähr> 3 1/3 öreßlandh 3 och 4 <ähr> tillhopa
8 2/3 öreßlandh 5 <ähr> 4 öreßlandh.
Den siette gården fins icke i jordeboken


(Karttext:)  
Scala Ullnarum