A7:58


(Rubrik:)     Wäthöö Skipzlagh. Wäthöö SochnNotarum Explicatio
   
A     Håkenäs      skatteheman  3
       
B     Norregärden tillhopa vthsädhe                          7      tunnor
C     Södergärdet vthsädhe                                   7 ½      tunnor
D     Storengen starrbotns eng om                          33      laß
        mästedels full medh bärgh och skogh.
E      DeghRudhu höö                                              9      laß
F      3 små enghager hema wedh byn                    15      laß
G      Rudholmen höö                                              2      laß
H      En annan liten holma höö                                1 ½      laß

1       Norregården skattehemman är                      6      öreslandh 
         Vthsädhe i alle 4 norrewreternet                     3      tunnor
         I södergärdet sammeledes vthsädhe               3      tunnor      
         Engh till höö                                                   25       laß     

2       Millangården skattehemman är                      4      öreslandh  
         Vthsädhe i hwarthera gärdet                            2      tunnor    
         Engh till höö                                                   15 ½       laß

3       Södergården i Håkenäs
         är                                                                   5      öreslandh  
         Vthsäde i norre wreterne                                 2 1/4      tunnor
         I söderergärdet vthsädhe                                 2 ½       tunnor      
         Engh till höö                                                    20       laß
 
         Till föreskreffne by är gott fiske. Sam-
         maledes och godh skogh och vthmark.
      
         Håkenäs rågång går vth mäst
         i norr och södher emillan Hargh
         och Håkenäs, och först till en
         råå som står i Brantbacken, thär
         ifrå till en hörneråå står wedh
         prästgårdens hästhaga och thär
         ifrå och till Sörswijken.
         Sedan tager store fiälen wedh
         i öster och wäster.
   
    
      
(Karttext:)

Leerjordh
Tälie fiälen.
Högholmen
Scala Ullnarum