A7:59


(Rubrik:)     Wäthöö Skipzlagh. Wäthöö SochnNotarum Explicatio
   
A     Starbärgz Nääs      skatteheman  3
       
B     Norregärden bådhe vthsädhe                           2 ½  tunna
C     Södergärdet vthsädhe                                     3 1/4  tunna
        Leerjordh i bådhe gärden
D     Engh als tillhopa om                                       52      laß

        Norregården är                                             18      thrlandh ¹
        Vthsäde i norregärdet                                         3/4  tunna
        I södergärdet vthsäde                                         7/8  tunna     
        Engh till höö                                                    16       laß     

        Millangården ibidem är lijka storer vthi
        alle commoditeter medh norregården.                                               

        Södergården ibidem är                                     1      öreslandh  
        Vthsäde i norregärdet                                       1 1/4  tunna
        I södergärdet                                                   1 ½   tunna     
        Engh till höö                                                     20       laß

       Till denne offwanskreffne by är intet
       synnerligit fiske eij heller skogh.

ac   Krokholmen höö                                              5       laß
       lyder till Starbärgznääs

      Denne effterskreffne holmar lyda till
      Skäfflesmyra. Nämbligen
E    En holme kallas Fröwaßskär
      om höö                                                             4       laß      
F    Änn en kallas Engholmen                                  4       laß
G    Bullerholmen betesholme.
H    Kalfskär och betesholme.
I     Bullerholmsöra.  
      


(Karttext:)

Biörkööfiälen
Arholms fiälen.
 

¹  thrlandh står troligen för penninglandh.