A7:6-7


(Rubrik:)    Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Rörwijk      skatteheman   2   frälseheman   1
       äro lijka stora i åker engh och andre
       commoditeter.
                  
B    Östergärdet medh Södergärdet sampt wre-
       terne som och såes samme åhr och medh
       samme charachteristica är noterade
       vthsäde                                                  12       tunnor
C    Mellangärdet medh norre wreterne som
      
såhs och tillhopa ett åhr vthsäde                9       tunnor
       Vthi bådhe gärden är lerjord mästedeles                                                  
D    En eng kallas Holmen drager höö              4       laß
E     Rödian höö                                              12       laß
F     Änn en eng om höö                                  7       laß
G     En haga om höö                                       3       laß
H     Än en änghage om <höö>                       5       laß
I      En eng kallas Hundzwijken om                24       laß
       Gärdehöö tillhopa aldraringaste               11       laß
                                   Summa höö                66       laß
       Vthsäde till hwart heman i östergärdet
       sampt theß tillhörige wretar                        4      tunnor
       Vthsäde till hwart heman i millangär-
       det och theß wreter                                   3       tunnor
       Engh till hwart heman pro Qvota              22       laß 

           

(Karttext:)

Rörwijkz fiälen.
Beteshage
På denne sijdan swara Stoor Engh emot.
Scala Ullnarum