A7:60-61


(Rubrik:)     Wäthöö Sochn Wäthöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A     Skiäfftsmyra      skatteheman  3
        äro lijka stora i åker engh och alle com-
        moditeter.
       
B     Norregärdet vthsädhe                                      4 ½   tunnor
C     Södergärdet medh wreten vthsädhe                8 1/4  tunna
D     Engier till höö als                                           120      laß

1      Vthsäde till hwart heman vthi norre-
        gärdet                                                             1 1/2  tunna
        I södergärdet och wreten                                 2 3/4  tunna  
        Engh till hwart heman om                                 40      laß                                
 
        Till denne by är ingen synnerligh skogh:
        Männ gott fiske.
      
            Effterskreffne skär och holmer lyda här-
            till nämbligen
       Långhör, Lille askin, Store askim  wigskär
       Brändholmen, Björkholmen, Sille Brändh-
       holmen, Småören, Bandskär, Hijndklub-
       ber.
    

      
(Karttext:)

Biörköö fiälen.
Norrewijken
Enghhage.
Scala Ullnarum