A7:62


(Rubrik:)    Wäthöö Skipzlagh. Wäthöö Sochn.Notarum Explicatio
   
A    Skenninge      skatteheman            1.8.  thrlandh¹
B    Norregärdet vthsädhe                     1       tunnalandh
C    Södergärdet vthsädhe                     1 1/2  tunnelandh                                  
D    Engh till höö                                 36      laß
       medh skogz enger och alt
 
       Dheße äre Skenninges skogzengier
       Östergärde  1 om höö                    4      laß
       Snäckboda  1 om höö                    8      laß

          Deße efterskreffne haffwe Skennin-
          ge och Simpenäs tillhopa Nembligen
      
Wijkgärde  1 om höö hwar             2      laß
       Branshalfen 1 om höö                     7      laß

       Till föreskreffne by är gott fiske: Män ingen
       synnerligh skogh. (Karttext saknas)


   

¹ thrland står troligen för penningland.