A7:63


(Rubrik:)    Wäthöö Skipzlagh. Wäthöö Sochn.Notarum Explicatio
   
A    Finnala      skatteheman 2           
       är bådhe tillhopa                            4 ½  öreslandh 
B    Norregärdet vthsädhe                     1 3/4  tunnor
C    Södergärdet vthsädhe                     3      tunnor                                       
D    Engh till höö till hela byen              40      laß
      
      Skogh och fiske haffva the till nödtårfften.
          
 

(Karttext:)  


Scala Ullnarum