A7:64-65


(Rubrik:)    Wäthöö Sochn. Wäthöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A    Mulnäs      skatteheman  ½           
B    Vthsädhe det ena åhret                     1 tunnelandh
C    Det andra åhret                                1 1/4 tunnelandh                               
D    Engh till höö                                     14 laß

Notarum Explicatio
   
E     ÖsterMarum      skatteheman  3
       
F     Östergärdet vthsädhe                                      4 3/4  tunna
G     Wästergärdet vthsädhe                                   9      tunnor
H     Engh till höö hema widh byn                        110      laß

        1.  Wästergården är                                        6      öreslandh 
             Vthsäde i östergärdet                                 1 3/4  tunna
             I wästergärdet                                            3 1/4  tunna     
             Engh till höö hema wedh byn                      40       laß     

        2.  Ibidem Millangården är och lijka stor
             vthi alle commoditeter medh wäster-
             gården.                                               

        3.  Östergården skatteheman                     är    4 1/2 öreslandh  
             Vthsäde i östergärdet                                  1 1/4  tunna
              I wästergärdet                                            2 1/4 tunna     
              Engh till höö                                               30      laß

              Efterskrefne engzholmar lyda och
              till föreskrefne ny. Nembligen

              Engzholm om höö                                       6       laß
              Granholm höö                                            5       laß 

              Till dhenne föreskrefne by är skog och fiske.(Karttext:) 

Saltsiön