A7:66


(Rubrik:)    Wäthöö Skipzlagh Wäthö Sochn. Notarum Explicatio
   
       ÖsterEdzwijk      skatteheman  2
       äre lijka stora vthi åker engh och alle
       commoditeter.         
       Norrewreterna vthsädhe                   1 1/8  tunna  
       Söderwreten vthsädhe                      1 5/8  tunna                                    
       Engh till bådhe tue hemanen              50      laß

       Till föreskrefne heman är tämmeligh skogh
       sampt och gott fiske i Saltsiön .(Karttext:) 

Salt Siön