A7:67


(Rubrik:)    Wäthöö Skipzlagh Wäthö Sochn. Notarum Explicatio
   
A     Vthanåå      skatteheman  1
                
B     Vthsäde det ena åhret                      2 1/2  tunna  
C     Det andre åhret                                1 1/4  tunna                                    
D     Engh till höö                                  13       laß

       Till dhetta föreskrefne hemanet är 
       gott fiske, såsom och skogh och
       mulebeet.

E    Dhenne engh kallas Stockengen
      och brukas till Strößby.(Karttext:) 

Träsk
Scala Ullnarum