A7:68-69


(Rubrik:)     Wäthö SochnNotarum Explicatio
   
A     Simpenäs      skatteheman  2. är lijka stora.       
B     Östergärdett vthsädhe                               4 1/4 tunna
C     Wästergärdet vthsädhe                             1 1/2 tunna
D     Eng till höö                                             60      laß 

        Vthsädhe till hwart heman i östergärdet     2 1/8 tunna          
        I wästergärdet till hwart vthsäde                   3/4 tunna
        Engh till hwarthera om höö                       30      laß 
 
        Till föreskrefne heman är gott fiske och mule-
        bete: Män skog intet synnerligh vthan
        af stenhuggande haffwe the mäst sin
        födha.

E      Twå små sqwaltequarnar till Sim-
         penäs, gåå höst och wåhr.
F       Dhenne engh kallas Barsgulsen och
         lyder till norregården i Simpenäs och
         till Skenninge.
       
         

(Karttext:)

Ålandz haff.
Simpenäs wijkan.
Scala Ullnarum


(Text utanför kartan i ramen:)
 
  Pro Anno 1640. 41. och 42   aff Swen Månßon