A7:71


(Rubrik:)     Wäthö Sochn.Notarum Explicatio
   
A     Strößby      skatteheman  1 ½      
B     Östergärdet vthsäde                                 1 3/4 tunna
C     Wästergärdet vthsäde                               1 1/2 tunna
D     Engh till höö                                             42      laß 

        Östergården är                                         8      penninglandh
        Vthsädhe i östergärdet                              5      spannar         
        I wästergärdet                                          4      spannar
        Engh till höö                                           14      laß 
       
        Wästergården är                                    16      penninglandh
        Vthsäde i östergärdet                              1 1/8 tunna         
        I wästergärdet                                          5      spannar
        Eng till höö                                            28      laß 

        Till föreskrefne heman är godh timmerskog
        sampt och fiske till nödtårfften.
       
         

(Karttext:)

Kärrwaldh.
Scala Ullnarum