A7:72-73


(Rubrik:)     Wäthöö Sochn. Wäthöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A     Kulla      skatteheman  3       
B     Norregärdet medh wreten i engen noterat
        samme littera vthsädhe                                    2 1/2 tunna
C     Södergärdet vthsädhe                                     4 tunnor
D     Engh till hela byn om höö                                58 laß

        1.  Södergården skatteheman                         18 thr1
             Vthsäde i östergärdett                               1 tunnelandh
             I wästergärdet vthsädhe                            1 1/2 tunna
             Leerjordh i bådhe gärden.     
             Engh till höö                                             20 laß     

        2.  Millangården och skatteheman är              18 thr 
             lijka stort medh södergården vthi alle
             commoditeter         

        3.  Norregården sketteheman är                     12 thr 
             Vthsädhe i östergärdet                                1/2 tunnelandh
             I wästergärdet vthsädhe                              1 tunnelandh
             Engh pro qvota till höö                               18 laß

             Till föreskrefne by är ingen synnerligh skog
             heller vthmark: Män gott fiske.

E          Beteshage till hela byen.
      
      

(Karttext:)

Träsk.
Salt siön.
Sundett
Beteshage
Scala Ullnarum¹ thr står troligen för penningland.