A7:74


(Saknar rubrik)


Notarum Explicatio
   
A     Wäster Edzwijk      skatteheman  2       
B     Östergärdet vthsädhe                                     3 1/2  tunna
C     Wästergärdet vthsädhe                                  4 1/2  tunna
D     Engh till höö                                                75       laß

        1.  Östergården skatteheman är                     3      öreslandh 
             Vthsädhe i östergärdet                                2       tunnor
             I wästergärdet                                           2 1/2  tunna     
             Engh till höö                                              40       laß                               

        2.  Wästergården skatteheman är                    1 1/2 öreslandh  
             Vthsädhe i östergärdet                                 2     tunnor
             Engh till höö                                              35      laß

             
      
(Karttext:)

Lerjordh