A7:8


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Haröö      skatteheman   ½
       frälseheman                    1.                 
B    Östergärdeth vthsädhe                               5      tunnor  
C    Wästergärden bådhe vthsäde                     7      tunnor
       Vthi både gärden är örjordh.
D    Engh hema widh byn til hö                       15       laß                 
E     Biörnholmen en engh och                        15       laß
       och är små starrbeteeswaldh
1     Norregården frälseheman  1
       haffwer i byamåhl                                    12      alnar
       Vthsädhe i Norregärdet                            3 1/4  tunna
       J Södergärdet                                           4 3/4  tunna
       På engerne på sin Qvota höö                   20      laß  
            
2     Södergården skatteheman  ½                        
       hafwer i byamåhl                                       6      alnar
       Vthsädhe i Norregärdet                             1 3/4  tunna
       J Södergärdet                                           2 1/4  tunna
       Eng till höö                                              10       laß

       Denne föreskrefne by nämbligen Haröö är en kring-
       flutin öö, och på samma öö är temmeligh
       skön vthmark.
       Haffwe och några små engier på skogen.

           

(Karttext:)

Grythawijkan.
Salt Siön.
Scala Ullnarum