A7:80


(Rubrik:)     Wäddöö Sochn  Wäddöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A     Salnö      skatteheman  4       
B     Vtsäde det ena åhret                                        4     tunnor
C     Det andra åhret                                               3 3/4 tunna
        Leerjordh i bådhe gärden
D     Engh till hela byn till höö                                  77      laß

    1  Östergården skatteheman är                            6 ½ öreslandh
        Vthsäde dhet ena åhret                                       3/4  tunna
        det andre åhret                                                   5/8  tunna     
        Engh till höö                                                       15       laß     

    2  Millangården skatteheman är                           8 öreslandh
        Vthsädhe det ena åhret                                    1 tunnalandh
        det andre åhret                                                   7/8  tunna     
        Eng till höö                                                      19 laß

    3  Ibidem skatteheman är lijka stort vthi alle
        commoditeter medh nästföreskrefne heman
        numero 2.                                                

    4  Wästergården skatteheman är                          10 öreslandh  
        Vthsädhe det ena åhret                                     1 1/4  tunna
        dhet andre åhret                                               1 tunnelandh   
        Engh till höö                                                       24 aß

        En engh holme till Salnö by kallas 
        Storholmen och drager höö                              10 laß
       
       Till föreskrefne by är ganska ringa vth-
       mark nämbligen norr om byn, något litet
       Strömmingsfiske hafwe the hema
       wedh byn, det som gott är.(Karttext:)

Saltsiön.
Salne Siön.