A7:81


(Rubrik:)    Wäddöö Sochn  Wäddöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A    Glemesta      skatteheman  1 är       2     öreslandh 
B    Vthsäde i östergärdet                       1 1/4 tunna
C    I wästergärdet och lijka myckit                                                         
D    Engh till höö                                  10      laß
          
 

(Karttext:)  


Scala Ullnarum