A7:821 


(Rubrik:)     Wäddö Sochn.Notarum Explicatio
   
       Backa    


Notarum Explicatio           

       Byle      skatteheman  2  äro           8 1/2  öreslandh
       äro lijka stora vthi åker och engh.   
          
 

(Karttext:)  


Biörke fiälen.
Valnö ägor
Insiön
Börke fiälen

 
 

1 Folio 82 är dolt av en flik.