A7:83  


(Rubrik:)     Wäddö SochnNotarum Explicatio
   
       Bredwijk    skatteheman  1    


Notarum Explicatio           

       Nyby      ett tårp
       Vthsäde det ena åhret      1 tunnaland
       det andra åhret                   5/8  tunna
       höö                                 3       laß

       Markdahl   ett tårp
       Vthsädhe huarthere åhret      5/8  tunna
       höö                                 2       laß

(Karttext:)  


Denne vdd kallas Flåtskärs vdden På samma vdd står ett råår.
Flåtskär
Scala Ullnarum