A7:84-85


(Rubrik:)     Wäddöö Sochn.  Wäddöö SkipzlaghNotarum Explicatio
   
        Norr Rådha      skatteheman  51     
        Östergärdet vthsädhe                                     26 tunnor
        Wästergärdet vthsädhe                                  21 tunnelandh
        Engh hema på by engen till höö                    190 laß
        för vthan skogzängierne.

1      Östergården 
        haffwer i byamåhl                                           30 alnar
        Vthsädhe i östergärdett                                    <...>
        I wästergärdett                                               <...>    
        Engh till höö                                                     50 laß     

                   Östergårdens skogzengier.
        Degh- Rudu höö                                              5 laß
        Rang Rudu höö                                                1 ½ laß
        Sånd Rudu höö                                                3 laß
        Ladh Sweden höö                                            6 laß
        Burhägnen höö                                                 5 laß

        Millangården
       
hafwer i byamåhl                                            14 alnar
        Vthsäde i östergärdet                                      <...>
        I wästergärdet                                                <...>   
        Engh till höö                                                     <...>(Karttext:)

Lerjordh
Lerjordh.
Skar Siön.
 

¹ Endast två av gårdarna är redovisade i Notarum Explicatio.