A7:86


(Rubrik:)    Wäddö Skipzlagh.  Wäddö SochnNotarum Explicatio
   
A    Kallboda     
B    Vthsäde det ena åhret                       4 1/4 tunnor
       medh wreten som är medh samma
       littera noterat
C    Vthsäde det andre åhret                    3 1/2 tunna                                                          
D    Kallboda engh om höö                      6     laß
E     Änn en enghage om                          2     laß          
 

(Karttext:)  


författad år 1641 af Sven Månsson