A7:87


(Rubrik:)     Wäddö Skipzlagh.  Wäddö SochnNotarum Explicatio
   
A      Gränöö      skatteheman  3      
B      Östergärdet medh wreterne vthsädhe               6 1/2 tunna
C      Wästergärdet vthsädhe                                    7 tunnor
         Leerjordh i bådhe gärden
D      Engh till hehla byen                                          82 laß

    1   Norregården skatteheman är                          2 öreslandh 21 thr¹
         Vthsäde i östergärdet                                      2 1/4 tunna
         I wästergärdet                                                2  1/2 tunna     
         Eng till höö                                                     30 laß     

    Numero 2. och numero 3. Ibidem skatteheman
        äre bådhe twå lijka stora hwart
        är                                                                    2 öreslandh 12 ½ thr  medh 
        Vthsädhe till hwart i wästergärdet                     2 1/8 tunnor
        I östergärdet vthsädhe                                      2  tunnor  
        Engh till hwart om höö                                       25 laß
       
       Föreskrefne heman haffwa ingen mehre
       skogh heller vthmark änn såsom är
       noterat här på afrijtningen, ty
       dhet är en kringflutin öö, haffwer eij heller
       någre holmer. Män fiske i Saltsiön.(Karttext:)

Mare Ålandiæ
Vthmark..
 

¹ thr står troligen för penningland.