A7:91


(Rubrik:)    Wäddö Skipzlagh.  Wäddö Sochn.Notarum Explicatio
   
A     Kijsta    skatteheman  1
        är                                                    12    öreslandh    
B     Östergärdett vthsäde                          4 1/2 tunna
C     Wästergärdett vthsädhe                     4 1/4 tunna
        Vthi bådhe gärden är örjordh.                                                          
D     Rudh engen, hårdhwaldz engh                    
        någott skog gången.
E      Norr engen : och skoggången           25     laß
F      Stoor hagen,skog- gången                  höö.

        Till dhenne by är hwarken skogh heller
        fiske.       
 


(Karttext:)  


Scala Ullnarum.
af Sven Månsson 1641