A7:94


(Rubrik:)     Wäddö Skipzlagh.  Wäddö Sochn.Notarum Explicatio
   
A      Lyngslätt      skatteheman  4       
B      Östergärdet vthsäde                                         6     tunnor
C      Wästergärdet vthsäde                                      4 1/2 tunna
D      Engh hema wed gärdet                                  63      laß
E       Är Haßöön höö                                            32      laß

    1   Östergården
        
är                                                                    1 1/2 öreslandh
         Vthsäde i östergärdet                                       1     tunna  1½ spann
         I wästergärdet                                                    7/8  tunna     
         Eng till höö                                                    20       laß     

    2   Ibidem Millangården är                           
         lijka stor.

    3   Änn ibidem Millangård
         är                                                                    2      öreslandh
         Vthsäde i östergärdet                                       1 1/4  tal ¹
         I wästergärdet                                                  1       tal ¹   
         Eng till höö                                                    25       laß  

    4   Wästergården
         är                                                                    3      öreslandh  
         Vthsädhe i östergärdet                                     2       tunnor  3 spann
         I wästergärdet                                                 1       tunnor   6 spann
         Eng till höö                                                    30       laß
       
        Till denne by är skog och mulebet
        till nödtårfften, sampt och
        gott fiske.
        Till denne by äre 3. beteshol-
        mer hwilke kallas Norrholmer
    1. Enghålme kallas Askholmen om
        höö 4. laß och är inrächnat
        på byn förr.


(Karttext:)

Saltsiön.
 
 

¹ ( förkortningarna tal står antagligen för tunnalandh)