A7:95


(Rubrik:)     Wäddö Skipzlagh.  Wäddö Sochn.Notarum Explicatio
   
A      Norr Sundh      skatteheman  4 halffwa      
B      Norregärdet vthsädhe                                     14      tunnor
C      Södergärdet och vthsädhe                              14       tunnor
         medh dhe wreter som thär till såes
D      Engh till höö                                                   84      laß

    1   Östergården skatteheman  ½  är                      3      öreslandh
         haffwer i byamåhl                                           12      alnar
         Vthsäde i hwarthera gärdet                              2 7/8  tunna
         Engh till höö                                                    18       laß     

    2   Södergården skatteheman  ½  är                      4      öreslandh
         haffwer i byamåhl                                           14      alnar
         Vthsädhe i hwarthera gärdet                               3 1/2  tunna
         Eng till höö                                                    20       laß

    3   Ibidem Millangården skatteheman  ½
         haffwer i byamåhl                                           15      alnar
         Vthsäde i hwarthera gärdet                               3 1/2  tunna
         Engh till höö                                                    22       laß

    4   Ibidem Norregården skatteheman  ½
         haffwer i byamåhl                                           17      alnar
         Vthsäde i hwarthera gärdet                               4      tunnor
         Engh till höö                                                    24       laß
       
        Till dhenne by är skog och fiske
        till nödtårfften. 
       


(Karttext:)

Lille Fiälen.
Lerjordh.
Scala Ullnarum
A7   af Sven Månson 1641