A7:96-97


(Rubrik:)      Wäddöö Sochn.Notarum Explicatio
   
A      Sånneby      skatteheman        
B      Norregärdet vthsädhe                                     55      tunnor
C      Södergärdet vthsädhe                                    36       tunnor
D      Wijkengen moßwaldh                                                  
E       Moßhagen                                                   271       laß
F       Myrengen

    1   Norregården skatteheman  
         haffwer i byamåhl                                           21     alnar
         Vthsädhe i norrgärde                                       12 1/4  tunna
         I södergärdet                                                   8      tunnor
         Eng till höö                                                    50       laß     
                   Norregårdens skogzenger
         Runnskärs engen                                             6       laß
         Ny engen                                                        3       laß
         Norr engen                                                     3       laß

    2   Östergården ibidem skatteheman 
         haffwer i byamåhl                                          15      alnar
         Vthsäde i norregärdet                                      9      tunnor
         I södergärdet                                                  5 3/4  tunnor
         Engh till höö                                                    43       laß
                   Östergårdz skogzenger
         Kärwijken                         9       laß              14       laß
         Träskengen                       5       laß
       
    3   Ibidem Millangården skatteheman  
         haffwer i byamåhl                                          14      alnar
         Vthsäde i norregärdet                                      8 1/4  tunna
         I södergärdet                                                  5 1/2  tunna
         Engh till höö                                                    40       laß
                    Millangårdz skogz
                        engh.
         Öhrwijken                                                       6       laß

    4   Ibidem skatteheman  
         haffwer i byamåhl                                           12      alnar
         Vthsädhe i norregärdet                                       7      tunnor
         I södergärdet                                                   4 1/2  tunna
         Eng till höö                                                    36       laß
                    Skogzengier
         Öhrwijken                                                       4       laß
         Stummwreten                                                  2       laß

    5   Södergården skatteheman  
         haffwer i byamåhl                                           13      alnar
         Vthsädhe i norregärdet                                       7      tunnor
         I södergärdet                                                   5 1/4  tunna
         Engh till höö                                                    38       laß
                    Skogzengier
         Öhrwijken                                                       2       laß
         Kerrwijken                                                      4       laß

    6   Wästergården skatteheman  
         haffwer i byamåhl                                           12      alna
         Är lijka stort vthi alle commodite-
         ter med föreskreffne skettehemman numero 4.
   NB  Wästergårdz skogzengier
         Öhrwijk                                                           6       laß
         Mauritz engen                                                  2       laß

    7   Änn ibidem skatteheman  
         haffwer i byamåhl                                             8      alnar
         Vthsäde i norregärdet                                      4 3/4  tunna
         I södergärdet                                                   2 1/2  tunna
         Engh till höö                                                    27       laß
                    Skogzenger
         Träsk engen                                                    6       laß
         Aalhägnen                                                       3       laß

G      Dhetta är särdeles en vth-
         jordh hwilken lydher till
         Östernäs och Sämeby.
         och är                                                             2 3/8  tunnelandh

        

(Karttext:)

Rudh siön
hage.
Rågatan på denne sijdan
swartmylla blandat medh öhr.
suartmylla.
detta bärgh kallas Sapa bärgh
På dhenne sijdan taga Södersundz ägor wedh.
På dhenne sijdan tager straxt Kijsta gärde wedh.
Östernäs ägor proximé.