A7:98


(Rubrik:)     Wäddö SochnNotarum Explicatio
   
A      Södersundh      skatteheman  3 halffwa      
B      Östergärdet medh wreten som är noterat
         medh samma littera som gärdet vthsädhe       18      tunnor
C      Wästergärdet medh andre wreten vthsädhe     14       tunnor
         Leerjordh i bådhe gärden.
D      Engen höö                                                      82      laß

    1   Östergården 
         haffwer i byamåhl                                           21 1/2  alnar
         Vthsädhe i östergärdet medh wreten                  6 3/4  tunna
         I wästergärdet medh andre wreten                    5 1/4  tunna
         På engen hema höö                                        30       laß
                Östergårdz skogzengier.
         Badhwijken                                                     7       laß
         Mårhägnen                                                      3       laß

   2    Södergården 
         haffwer i byamåhl                                           19 1/2  alnar
         Vthsädhe i östergärdet medh wreten                  6 1/4  tunna
         I wästergärdet medh andre wreten                    5      tunnor
         På engen hema höö                                        28       laß
                Södergårdz skogzengier.
         Marhägnen                                                      4       laß
         Skytthägnen                                                    2       laß

    3   Wästergården
         haffwer i byamåhl                                           15 1/4  alnar
         Vthsädhe i östergärdet medh wreten                  5      tunnor
         I wästergärdet medh andre wreten                    4      tunnor
         På engen hema höö                                        24       laß
                Wästergårdz skogzengier.
         Blötenden                                                        2       laß
         Vth hägnen                                                      2       laß
   
       


(Karttext:)

På denne sijdan taga Elmesta ägor wedh
Stora Fiälen.
hårdhwaldz engh
Kijsta haff.