A7:991


(Rubrik saknas)


Notarum Explicatio
   
       Hwßunge      skatteheman  5  (Karttext:)        
 
Tåfflinge ägor proximé
På dhenne sijdan tager Maßum ägor wedh.
På dhenne sijdan tager Geßwijkz ägor wedh.
På dhenne sijdan tager Stabby ägor wedh.


1 Sidan saknar paginering.
2 Notarum explicatio är ofullständig och saknar beskrivningar av gårdarna och byns
   ägor.