A7:Register 1


Geometrisk Charte book utaf Broo Skiepslag.
             
REGISTER   giordt den 16 November Anno 1700

HÄRADER         SOCHNAR           BYAR                Folio


BROO Skiepslag       Broo Sockn               Anderswidia              17  skatte 4. frälse 1.
                                                                    Anderswidias presteqwarn och Engiar   18
                                                                    Broo prästegård          2
                                                                    Bredsättra                   5  skatte 2. frälse.2.
                                                                    Belinge                      16  skatte 3. frälse 1/4
                                                                    Brändström               20   skatte
                                                                    Baggeboda torp        27   torp
                                                       Ekeby                      34                   
                                                                    Gotingegarn                1  skatte 1.        
                                                                    Gryta                       24   skatte 4. frälse 1.                 
                                                                    Haröö                        8  skatte ½. frälse 1.               
                                                                    Hallboda                  19   skatte ½       
                                                                    Innåhl                       29   skatte 3.                    
                                                                    Lappsta                      4   skatte 2.
                                                                    Kåsta                       10   skatte 3. frälse 1.
                                                                    Kuggberga               13   skatte 2.
                                                                    Lilla Råda         folio 28. skatte 2.
                                                                    Neder Nääs             23   skatte 3. frälse 2.
                                                                    Neder Söderby        36   skatte 3.
                                                                    Noor                        26   skatte 2. frälse 2.
                                                                    Pläng                        31   skatte 2.
                                                                    Qwelunda                 30   skatte 4.
                                                                    Röörwijk                    6   skatte 2. frälse 1.
                                                                    Röökstadh                  9   skatte 4.
                                                                    Sund                           2
                                                                    Tislinge                     12   skatte
                                                                    Tompsta                   32   skatte 1.
                                                                    Wässby                    14   skatte 5 crono 2.
                                                                    Wållunda                  21   skatte 4.
                                                                    Öfwernääs               22   skatte 2. crono 1.
                                                                    Ösby Engiar             33
                                                                    Ösby                        34
                                                                    Öfwer Söderby        36   skatte.2.                
                                  Wäthöö sochn
                                                                    Biörhusela                 41
                                                                    Brännebohlet             50   torp
                                                                    Bergswijk                  51   skatte 3.
                                                                    Glämstad                   81
                                                                                       

Härader                 Sochnar              Byar                       Folio
 
BROO Skiepslag         Wäthöö                   Dywijk                            42  skatte 2. frälse 1.
                                                                    Finnahla                          63  skatte 2.
                                                                    Harg och Prästegården    48
                                                                    Håknääs                         58  skatte 3. 
                                                                    Kulla                              72  skatte 3. 
                                                                    Nysättra                         46   crono 1. skatte 2.
                                                                    Mellanmarum                  55 
                                                      Muhlnääs                        64   skatte ½.                  
                                                                    Norrweda                      39  skatte 2.        
                                                                    Onampngifwna Charta    53             
                                                                    Rosättra                         40   skatte 2.              
                                                                    Södermarum                  55   skatte 4.     
                                                                    Starbergsnääs                59   skatte 3.                    
                                                                    Skieftsmyran                  60   skatte 3.
                                                                    Skienninge                     62   skatte 1.
                                                                    Simpnääs                       68   skatte 2.
                                                                    Strösby                          71   skatte 1½.
                                                                    Wäthufda                       43   skatte 1.
                                                                    Ulfglope                         44   skatte
                                                                    Wättöö kyrckia och klockare   47
                                                                    Uthweda                        54   skatte 2.
                                                                    Uppweda                       56   skatte 5.
                                                                    Utanåå                           67   skatte 1.
                                                                    Wester Edswijk              74   skatte 2.
                                                                    Östermarum                   64   skatte 3.
                                                                    Öster Edswijk                66   skatte 2.
                                  Wäddöö sochn .
                                                                    Boda                            180   
                                                                    Byhle                              82   skatte 2.
                                                                    Backa                             82  
                                                                    Bredwijk                         83   skatte 1.
                                                                    Blötetorp                               1053
                                                                    Borentorp                       1054
                                                                    Byhle                             111   skatte
                                                                    Biornholma                    118   skatte 2½.                
                                                                    Christboda                      90   skatte. torp.
                                                                         Dito Boda                             90
                                                                    Elmsta                           106   skatte 4½.
                                                                    Glemesta                         81   skatte 1.
                                                                    Gränöö                           87   skatte3.
                                                                    Gåchwijk                        89   skatte 6.
                                                                    Huusunge                        99   skatte 5
                                                                    Huusen                          101   torp
                                                                    Hammarby                     110
                                                                    Kallboda                          86
                                                                    Diörkekulla                    154
                                                                                       

Härader                        Sochnar                   Byar                                 Folio
 
                                                                    Lysta                                91   frälse 1. 
                                                                    Leerwijk                           79   skatte 1.
                                                                    Lyngslätt                           94   skatte 4
                                                                    Marckedahl                      83   torp
                                                                    Mahum                           102   skatte
                                                                    Nyby                                83    torp
                                                      Norr Råda                        85   skatte 5.                  
                                                                    Norr Sund                        95   skatte 2.        
                                                                    Norr Edby efter Registret  112            
                                                                    Norrfäll                          115   skatte 2.              
                                                                    Norrtompta                    116    
                                                                    Ortala                            104   skatte                   
                                                                    Ortala Bruk                    Dito
                                                                    Rapgarn                           92   skatte 3.
                                                                    Sahlnöö                            80   skatte 4.
                                                                    Sennebo qwarn                93
                                                                    Senneby                           96  skatte
                                                                    Senneby och Östernäs uthjord    97                    
                                                                    Södersund                        98   skatte
                                                                    Staaby                           100   skatte 4.
                                                                    Swedtorpen 4 stycken    102
                                                                    Semmersby                    1041
                                                                    Söder Edby                    112
                                                                    Södersäll                        114  skatte 3.
                                                                    Södertompta                  116
                                                                    Tofftinge                        103   skatte 3½.
                                                                    Wästernääs                     92   skatte 6.  
                                                                    Weeda                          107   skatte 1.
                                                                    Mälby                           108   skatte 2. crono 1. 
                                                                    Dito Prästgård               Dito
                                                                    Östernääs                       92  skatte 4.
                                                                    Dito uthjord                    97
                                      Häffweröö sochn .
                                                                    Bryggudden                  135               
                                                                    Biörcknääs                   136
                                                                   Bredsund                      137   torp
                                                                    Buhcka                         144   torp
                                                                    Booruda                       152   torp
                                                                    Biörckulla                     154   skatte.2.
                                                                    Bärby                           160   skatte 5.
                                                                    Backbyen                     172   skatte 2.
                                                                    Booda                          180   skatte 2.
                                                                    Eenswijk                       133   skatte 12
                                                                    Finntorpet                     137   torp
                                                                    Finntorpet                     144   torp
                                                                    Fougdöö                       168   skatte 1½.
                                                                    Tranwijken                    173


Härader                             Sochnar               Byar                                            Folio  
   Skatte
                                                                                                                                     Crono
                                                                                                                        Frälse
                                                                                                                       Academiæ

                                                                    Gåttsta                            124      skatte
                                                                    Giöringe                          147      skatte 2.
                                                                    Granskiär                        179     
                                                                    Gåsestenskiär                 184      
                                                                    Hallsta                            125      skatte 2.
                                                                    Hegewreth                      137       torp
                                                                    Hefweröö Kyrckia Prästegård och Klockargård  144
                                                      Håfgård                          Dito       torp                 
                                                                    Hargbo skiär                   184       
                                                                    Jerngrufwa på Enwijksöö135           
                                                                    Jäshwijk                          156      skatte 2.              
                                                                    Jellan eller Ellan               182      skatte 1.   
                                                                    Kuggwashtorpen och ängen  135   torp                    
                                                                    Kargill                            129      skatte ½.
                                                                    Kofringe                         132     skatte
                                                                    Konääs                           138
                                                                    Kallboda                        139
                                                                    Kuusby                          142      skatte 2.
                                                                    Kinninge                         144      torp                   
                                                                    Kåtorp                           150      skatte 2.
                                                                    Långholms torpet            135      torp
                                                                    Lindrijs                           148     skatte 1½.
                                                                    Loga                              152      torp
      BROO Skiepslagh                                  Longgrund Skiär             179
                                                                    Lusen Skiär                    184
                                                                    Mörtöö                          140      skatte 2..
                                                                    Maalberga                     158      skatte 2.
                                                                    Store Wretstorp             158
                                                                    Marckdahl                     162      skatte 1.
                                                                    Måsestens Skiär            183
                                                                    Norrnääs                       136
                                                                    Norrby                          164     skatte 8.
                                                                    Norrwreta                     176     skatte 2.
                                                                    Pellmåsa                        151
                                                                    Pensermyran                  152             
                                                                    Rootholma                     166      skatte1.
                                                                   Ramsen Skiär 2 hollmar 178  
                                                                    Skarp Rudu                   166       torp
                                                                    Söderby folio                 150      skatte 2.                   
                                                                    Söderby                         177      skatte
                                                                    Tullcka                           126      skatte
                                                                    Treesta                           155      skatte 5.
                                                                    Wällmar                         130      skatte2.
                                                                    Wästernääs                    Dito     skatte ½.
                                                                    Unshara                         132       torp
                                                                    Uthsund                         141      skatte 2.
                                                                    Weda                            159      skatte
                                                                    Ytterby                          122      skatte
                                                                    Östergredby                   121      skatte 4.
                                                                    Örwijk                           128      skatte 2.
                                                                    Lensviksöön                   134


1 Överstruket ms.
2 Överstruket ms.
3 Överstruket ms.
4 Härefter ett oläsligt namn överstruket.