A8:1                                                                             

 
(Rubrik:)        Hussby Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Torslunda Skattehem[m]an -2. Frälseh[emman] -1.
B                   Östergärdett medh wreterne uthsäde                                -26. t[unn]or
C.                  Wästergärdet medh wreten uthsäde                                  -33. t[unn]or
 
1.       Östergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl........................................................     -32. al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett.......  ………………………….   -8 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett...................………………………….   -11 1/4 t[un]na
D.                  Eng till höö..................................................................    -50. l[a]ss
 
2.       Millangården Frälseh[emman] -
Haffwer i byamåhl.......................................................     -14. al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett.................................................    -3 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett............................................................   -4 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö................................................................     -30. l[a]ss.
 
3.       Wästergården skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl........................................................     -50. al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett.................................................    -13 3/4 t[un]na
C.                  I wästergärdett.............................................................   -17 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö................................................................     -60. l[a]ss
 
E.                   En åker lyder til Torrwalla..........................................      -3/4 t[un]nel.[and]
F.                   Engh till Torrwalla......................................................      -
G.                  Uthengh till Täby...........hårdwaldh                                   -4 l[a]ss
H.                  Uthengh till Wantunge...............................................       -8 l[a]ss
 
Skogh och fiskewatn fins till föres:[kreff]ne by intet
uthan måste om sådant tillyta andre.
 
 
 
(Karttext:)

Här är Torrwalla gärde belägett.
här är Täby gärde belägitt
West              Ost                S.[yd]
örblandatt swartmylla
På thenne sydan Rågången är Dillingeby gärde belägitt.