A8:10-11

 
(Rubrik:)        10                                                                                   11
Lyhundratz Häradt                                                           Hussby Sochn
 
Notarum explicatio.
 
A.                  Torrwalla Skatteh[emman] -3.
frälseh.[emman] -1
B                   Östergärdett medh Wreten uths[äde]                                -35 t[unn]or
C                   Wästergärdett medh Wreten och                                      -35 t[unn]or
 
1.       Östergården Skatteh[emman] -1 är 11 1/2 öresl[and]
haffwer i byamåhl.....................................................        -
B.                  Uthsäde i hwarthera gärdet.......................................       -10 1/2 t[un]na
C.                  Engh till höö..............................................................       -40. l[a]ss.
fins igen på Torslunda afrytning fol.[io] 1.
 
2.       Millangården Skatteh[emman] -1. 8 öresl[and]
B.                  Uthsäde i hwartera gärdet............................................    -7 3/4 t[un]na
C.                  Engh till höö................................................................     -30 l[a]ss.
 
3.       Frälsehem[man] -1. 7 öresl.[and]
B.                  Uthsäde i hwartera gärdet……………………………    -7. t[unn]or
C.                  Engh till höö................................................................     -28 l[a]ss.
 
4.       Wästergården Skatteh[emman] -1. 10 öresl.[and]
B                   Uthsäde i hwartera gärdett……………………………   -9 1/2 t[un]na
C.                  Engh till höö.................................................................    -35 l[a]ss.
 
Haffwa ingen Uthmark mera än en skogz fiäll som de hafwa på Täby skogh, och hafwa för samma skogzfiäll, geffwit Täby igen twå Engesfiäller och fins igen.  
pag.. 1.
 
(Texten fortsätter i en ruta till vänster om Notarum Explicatio:)
 
Engen till Torrawalla fins igen på TorsLunda affrytningh pag. -1. Sammalunda haffwa the och twänne Engesfiäller i Pänningeby som finnes ige[n] på dess affrytningh pag. -15.