A8:105-106

 
(Rubrik:)        105.                                                                                106.
Lyhundratz häradt                                                                                  Söderby sochn
 
 
Notarum Explicatio
 
A                   Södermarium skatteh.[emman] -5.  frälseh.[emman] -1.
B.                  Norregärdett medh wreterne uthsäde                               -32 t[unn]or
C                   Södergärdett medh wreterne uthsäde                               -37 t[unn]or
 
1.                   Östergården skatteh[emman] -
haffwer i byamåhl........................................................     -13 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett...............................................     -7 1/2           
C.                  I södregärdett..............................................................    -8 1/4    t[unn]a
D                   Engh till höö................................................................     -34 l[a]ss
 
2.                   Ibidem. skatteh[emman] -1.
är lyka stort uthi alle qvaliteter medh östergården Hafwer och en Eng på skogen heter IgelEngen än en heter tallboren.
 
3.                   Ibidem skatteh.[emman] -1.
hafwer i byamåhl.........................................................     -11 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett.................................................   -7. t[unnn]or
C                   I södergärdett...............................................................   -6. t[unn]or
D                   Engh hema till höö.......................................................     -32 l[a]ss
 
Twå uthängier på skogen heta Saxgryta och Stumbelstycke
 
4.                   Ibidem skatteh.[emman] -
hafwer i byamåhl.........................................................     -7 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdet.................................................    -4 1/4
C.                  I södregärdett..............................................................    -3 1/2    t[unn]a
D                   Engh til höö.................................................................    -20 l[a]ss
 
5.                   Ibidem frälseh.[emman] -1.
haf[we]r i byamåhl -6 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett.................................................   -4 t[unn]or
C.                  I södregärdett..............................................................    -3 t[unn]or
D.                  Engh till höö...............................................................      -19. l[a]ss
en uthängh på skogen heter Gisättra
 
 
 


Nu[mero]       6.       Wästergården sk.[attehemman] haf[we]r i byam.[åhl] -8 al[na]r
Uthsäde i Norregärdett............................. -5 1/4 t[un]na
I södergärdett........................................                          -5 t[unn]or
Engh till höö..........................................                           -21 l[a]ss
Uthängh heter Gisättra         
 
 
Våle. ett frälsetårp
Uthsäde det ena åhret                                                      -2 t[unn]or
Uthsäde andra åhret                                                         -1 t[un]nal[and]
Engh till höö..............................                                       -
En uthängh kallas biörkruda.
 
 
(Karttext:)

Wågh siön