A8:107

 
(Rubrik:) Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Norremarium skatteh.[emman] -2.
frälseh[emman] -1.
B.                  Norregärdett......uthsäde.........................                         -22 t[unn]or
C.                  Södregärdett är och lyka stort.
 
1.                   Norreg[ården] Frälseh.[emman] haf[we]r i byamåhl          -6. al[na]r
B                   Uthsäde i hwarthera gärdett                        -4 t[unn]or
 
2.                   Millangården haf[we]r i byamåhl                                       -13 al[na]r
B                   Uthsäde i hwarthera gärdett                        -9 t[unn]or
D                   Eng till höö................                                                      -25 l[a]ss
 
3.                   Söderg.[ården] skatteh.[emman] -1.
är lyka stort uthi alle qualiteter medh
millangården: Grundh jordh i både gärde[n]
 
Eliäst hafwer och bes[kreff]ne by en Engh
på skogen till höö.......................                                      -10 l[a]ss
 
Till föres.[krefne] by är skön skogh och intet fiskewatn.