A8:108

 
(Rubrik) Söderby Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Söderby kyrkia
Prästegården
B                   Uthsäde till Prästegården dhett
ena åhrett.......................                                                  -19 t[unn]or
C.                  Uthsäde dett andra åhrett................                                 -22 t[unn]or
D                   SiöEngen höö                       -7 l[a]ss         }
E                    Kämpehagen -18 l[a]ss       } summa        -116 l[a]ss
F                    DråssEngen....                      -19 l[a]ss       }                                         
G                   Engh till höö......                   -16 l[a]ss       }                   
H                   än en Engh.....                      -14 l[a]ss       }                   
 
föres[kref]ne prästegårdh heter Swenöö.
 
I .                   En ängefiäll som klåckaren haffwer.
 
 
 
(Karttext:)

Torrkan Lacus
Klockaregården
hästhage