A8:109-110

 
(Rubrik:)        109                                                                                 110
Söderby Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Norrby. skatteh.[emman] -3.
 
1.                   Östergården skatteh.[emman] är 7 öres.[land?] 20 pr (=penningar?)
B.                  Uthsäde i Östergärdett till be[mäl]te heman                       7 1/4 t[un]na
1.                   På wreterne till östergärdet uths.[äde].........                      -2 1/8 t[un]na
C.                  Wästergärdett uthsäde lyka myckitt.
 
2.                   på wreterne som såes samma åhr uths[äde]                      2 1/4 t[un]na
D                   Engh i Storengen..................                                            -
På Syckeldalen höö.............                       -8 l[a]ss
Långruden höö....................                       -5 l[a]ss        
 
3.                   Millangården skatteh.[emman] -1 är 7 öres 14 thr(=?)
B.                  Såer i Östergärdett.............                                              7 t[unn]or
3.                   På wreterne där till......................                                     3 1/4 t[un]na
Wästergärdet är lika stort medh dhet östregärdet
 
4.                   På wreterne som såes sammå åhret                                  -2 1/2 t[un]na
Engh i Storängen                                                              -
Ladurudan(?) ......................                                            -5 l[a]ss
På skarrRudan....................                                             -8 l[a]ss
Norrudan höö......................                                            -3 l[a]ss
JockehemsEngen..............                                               -5 l[a]ss.
 
5.                   Wästergården skatteh[emman] -1 är 8 öresl[and] 14 pr (=?)
B                   Uthsäde i östergärdett....................            -8 1/2 t[un]na
5.                   På wreterne dhär till såer han                                           -3 t[unn]or
 
frths????
 
C                   Uthsäde i Wästergärdet och -8 1/2 t[un]na
 
6.                   På wreterne såer han.....                                                   -2 1/2 t[un]na
Engh i byängen.....................                                           -
På Hårdrudan höö................                                           -6 l[a]ss.                             
På myran............................                                             -3. l[a]ss.
Broängen höö.....................                       -6. l[a]ss
 
Till föres.[kreffne] heman är skön skogh fiske föga åth.
 
(Karttext:)

Skreppåpp ett tårp till Wästergården
finnetårp till östegården
Jockehemet ett tårp til millagården
På denne sydan är Wyk Engh belägen.