A8:111

 
(Rubrik:) Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Wyk skatteh[emman] -3.  Frälseh[emman] -1.
1.                   Frälsetårp -1. under stenesta Sätegårdh.
1.                   Östergården Frälseh[emman] -1. Till Stenesta
hafwer i byamåhl...................                                           -19 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett...................                                 -6 t[unn]or
C                   I södergärdet med wreterne                       -6 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö........................                       -61 l[a]ss
Miölqwarn
 
2.                   Södergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl..................                                           -15 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett.............                                       -5       }    
C.                  I södergärdett...................                                               -5 ½   } t[unn]or
D.                  Engh till höö...................                                                  57 l[a]ss
Miölqwarn....................                                                   -1.
 
 
Notarum Explicatio
 
3                    Wästergården skatt.[ehemman]
haffwer i byamåhl                                                             -14 al[na]r
B                   Utsäde i Norregärdet                                                       -5 t[unn]or
C                   I södergärdett.....................                                             -5 1/2 t[un]na
 
3                    Odensrudan en ängh                                                        10 l[a]ss
till Wästergården.
D                   Engh äliäst..................                                                      -55 l[a]ss
 
4.                   Norregården skatteh.[emman]
hafwer i byamåhl                                                              -22 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärd                                                        7 t[unn]or
C                   I södergärdett                                            -7 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö..............                                                       70 l[a]ss
4                    en ängh til norregården                                                     14 l[a]ss   
 
5.                   Ett frälsetårp. utsäde                                                         2 t[unn]orl[and]
 
 
 
(Karttext:)

Torkan lacus