A8:112

 
(Rubrik:)        Söderby Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Åby skatteheman -2.
äro lika stora uthi alle qvaliteter.
B.                  Östergärdett..........uthsäde..........                                     13 t[unn]or
örjordh mästedels.
Uthsäde till hwart heman i be[mäl]te gärde                        6 1/2 t[un]na
Wästergärdett uthsäde...............                                      -11 t[unn]or
Till hwart heman uthsäde ibid.[em]                                    -5 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö......hwart heman                                           -40 l[a]ss
miölqwarn -1.
 
Till före.[kreffne] hemman är godh skoghoch uthmark fiske intet.
 
deres uthmark sträcker sigh öster uth till en Råå står på baggsweden, thär ifrå länger up till en hornråå hwar oppå denne bostäder mötas åth, nemb.[ligen] odenslundhz, åby, och Råda, sedan går rågången söder uth till wykbo ägor, och löper nedenför theras miölqwarn;
 
 
 
(Karttext:)

På denne sydan om gärdesgården är Odenslundh gärde belägitt