A8:113-114

 
(Rubrik:)        113                                                                                 114
Lyhundratz Häradt                                                           Söderby Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Igelsta skatteh.[emman] -4.
B                   Norregärdett medh dett Wästra uth[säde]   -26 t[unn]or
C                   Södergärdett uthsäde..............                                         -25 t[unn]or
 
1.                   Östergården skatteh.[emman] -6 öresl[and?] 8 pr (=?)
haffwer i byamåhl..................                                           -12 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregården................                                    -7 3/4 t[un]na
C                   I Södregärdett....................                                             -7 t[unn]or
D                   Engh till höö.................                                                    -28 l[a]ss
 
2.                   Millangården skatteh.[emman] -1. 4 öresl[and?] 2 pr (=?)                                            haffwer i byamåhl...................                                  -8 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett..........                                          -4 3/4 t[un]na
C                   I Södregärdett....................                                             -4 t[unn]or
D                   Engh till höö...................                                                  -20 l[a]ss
 
3.                   Ibid[em] skatteh.[emman] -1. 4 ö.[resland?] 22 t (=?) (svårläst text)       haffwer i by[amåhl]                                                           10 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett.............                                       6 t[unn]or
C                   I Södregärdett..........                                                        6 t[unn]or
D                   Engh till höö............                                                         -24 l[a]ss
 
4.                   Ibidem skatteh.[emman] -1. haf[wer] i by[amåhl] 12 al[na]r
Lyka utji alle qvaliteter med östergården.
 
E                    Uthfiäll till prästegården i Söderby:
 
 
(texten fortsätter i en ruta till vänster om Not. Exp.)
Till föres[kreff]ne Igellsta är skön både timmer och annor skogh: Män fiske haffwa dhe intet mera än ett winternoth warp uthi Strödian män i Nälingen råde dhe alt effter sine ägor på landett.
 
 
 
(Karttext:)

På denne sydan är Odenslunda gärde belägitt.