A8:115

 
(Rubrik:) Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Odenslundh skatteh[emman] -3.
 
1.                   Östergården skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl...................                                          -17 al[nar]
B.                  Uthsäde i hwarthera gärdett                        -4 1/2 t[un]na
 
2.                   Millangården skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl......................                                       -12 al[na]r
B.                  Uthsäde i hwarthera gärdett                        -3 1/4 t[un]na
D                   Engh till Östergården.............                                           -40 l[a]ss
D                   Till Wästergården..................                                          -30 l[a]ss
 
3.                   Wästergården skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl.................                                            -16 al[na]r
B                   Uthsäde i hwarthera gärdett                        -4 1/4 t[unn]or
D                   Engh till höö.........................                                            -37 l[a]ss
 
E                    En uthfiäll till prästegården til höö 3 l[a]ss
 
Eliäst är sandblandat swartmylla i både gärden och är lägenheet att oppgiöra
mera åker i både gärden:
 
F                    Lundh ett tårp ligger på Odenslunde ägor
Uthsäde åhrligen................                                              -1 t[un]nol[and] (?)                                                         
 
 
 
(Karttext:)

Stora allemannewägen åth ålandz haff
På denne sydan om åhn är Åby Engh och gärde belägett.