A8:116

 
(Rubrik:) Söderby Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Sone skatteh.[emman] -1.
frälseh[emman] -1.
B                   Östergärdett uthsäde ...............                                        -17 t[unn]or
C                   Wästergärdett uthsäde..............                                       -17 (?plump) t[unn]or
Örjordh mästedels i både gärden.
 
Norregården frälseh.[emman] -1. under Yla
haffwer i byamåhl..........                                                   -16 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdet............                                          -8 t[unn]or
C                   I Wästergärdett.................                                               -8 3/4 t[unn]or
D                   Engh till höö................                                                     -100 l[a]ss
 
Södergården skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl.........                                                    -15 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett.............                                        -8 1/2 t[unn]a
C                   I Wästergärdett...................                       -5 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö..................                                                   -100 l[a]ss
 
E                    Råder och föres[kreff]ne Sona om bådhe
Såge och miölqwarnerne.
 
Till föres.[kreffne] hemman är synnerlig godh skogh, sampt och fiske gott.
 
 
 
(Karttext:)

Nälingen lacus