A8:117-118

 
(Rubrik:)        117                                                                                 118
Söderby Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Strödia. skatteh.[emman] -3.
B                   Södergärdett..........uthsäde..........                                    -18 t[unn]or
C.                  Norregärdett..........uthsäde..........                                    -16. t[unn]or
 
1.                   Östergården haf[we]r i byamåhl.........                               -9 al[na]r
B                   Uthsäde i Södergärdett...............                                     -4 1/2 t[un]na                                           
C                   I norregärdett....................                                               -4 t[unn]or
D                   Engh till höö......................                                               -20 l[a]ss
 
2.                   Millangården hafwer i byamåhl                                         15 al[na]r
B                   Såer i södergärdett.............                                              -7 1/2 t[unn]a
C                   I Norregärdett...............                                                  -7 t[unn]or
D                   Engh till höö.............                                                        -30 l[a]ss
 
3.                   Wästergården haffwer i byam.[åhl]                                   11 al[na]r
B                   såer i Södergärdett.................                                          -5 3/4 t[unn]a
C                   I Norregärdett....................                                              -5 t[unn]or
D                   Engh till höö...................                                                  -24 l[a]ss
 
Till föreskreffne hemmanen är skön och godh skogh och uthmark Sampt och Synnerligitt gott fiske.
 
 
 
(Karttext:)

Strödian lacus