A8:119

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Wässby skatteh:[emman] -4
B                   Uthsädhe i hwarthera gärdett....                                        -20 t[unn]or
 
Östergården haffwer i byamåhl......                                   -12 al[na]r
B                   Uthsäde i hwarthera gärdett..........                                    -6 t[unn]or
C.                  Engh till höö..........                                                           -30 l[a]ss
 
Ibidem. skatteh.[emman]
haffwer i byamåhl.................                                            -14 al[na]r
B                   Uthsäde till be[mäl]te hemman åhrligen                             -7 t[unn]or
C                   Engh till höö................                                                     -35 l[a]ss
 
Ibidem. skatteh.[emman]
haffwer i byamåhl..............                                               -4 al[na]r
B.                  Uthsäde åhrligen................                                               -2 t[unn]or
C.                  Engh till höö...............                                                      -12 l[a]ss                           
Ibidem. skatteh.[emman]
haffwer i byamåhl................                       -8 al[na]r
B.                  Uthsäde åhrligen..............                                                 -4 t[unn]or
C                   Engh till höö................                                                     -15 l[a]ss
 
Till föres.[kreffne] hemmanen är temmeligh godh uthmark: Män hon ligger på andra sydan
om Siön Nålingen wäster ifrå byen. Fiske hafwa de och till nödtårfften i samme siö (dekor) så som och uthi Strödian.
 
Wäsby Torp och äng fol.[io] 124.
 
 
 
(Karttext:)

Strödian lacus