A8:120

 
(Rubrik:) Söderby Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Söder Roda. skatteh.[emman] 3.
B                   Norregärdett med wreterne............                                  -15 t[unn]or
C                   Södergärdett......uthsäde........                                          -14 t[unn]or
 
1.                   Norregården
haf[we]r i byam.[åhl]                                                        -12 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett................                                    -4 1/4 t[un]na
C.                  I Södergärdett..................                                                -4 t[unn]or
D                   Engh till höö...................                                                  -26 l[a]ss
 
Östergården.
haf[we]r i byam[åhl] 16 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett...............                                           -5 1/2 t[un]na
C                   I Södergärdett....................                                              -5 t[unn]or
D                   Engh till höö....................                                                 -30 l[a]ss
 
Södergården.
haf[we]r i byam[åhl] 20 al[na]r
B                   Såer i Norregärdett..................                                        -6 1/4 t[un]na
C                   I Södergärdett...................                                               -6 t[unn]or
D                   Engh till höö..................                                                   -35 l[a]ss
 
Till föres.[kreff]ne hemmanen är godh skogh och uthmark sampt och gott fiskewatn
 
 
 
(Karttext:)

Rådebosiön
Norre Råda Engh på denne sydan
öriordh