A8:121-122

 
(Rubrik:)        121                                                           122
 Lyhundratz Häradt                                    Söderby Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Ekeby skatteh[emman] -4.
 
B                   Östergärdett medh norregärdet                                        -17 t[unn]or
C                   Wästergärdett uthsäde................                                     -20 t[unn]or
 
1.                   Östergården skatteh.[emman]
Haffwer i byamåhl..................                                          -11 al[na]r
B                   Såer i Östergärdett......................                                     -5 1/4 t[unn]a
C                   I Wästergärdett......................                                          -6 t[unn]or
D                   Engh till höö......................                                               -55 l[a]ss
 
2.                   Ibidem skatteheman -1.
Haffwer i byamåhl..................                                          -12 al[na]r
såer lyka medh dhet första. num.[ero] [e]n (?)
 
3.                   Ibid.(em) skatteh[emman] -1
haffwer i byamåhl, åker och Engh och
alle reqvisiter halfft mot de två första
 
4.                   Wästergården skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl....................                                         -8 al[na]r
B.                  Såer i Östergärdett....................                                       -3 1/2 t[unn]a
C.                  I Wästergärdett....................                                            -4 1/4 t[unn]a
D.                  Engh till höö.....................                                                -40 l[a]ss
 
 
Föres:[kreff]ne by är och rådandes i Skaffsta gärden som fölier.
 
1.                   Östergården haffwer i byamåhl i skaff-
[s]ta gärden...............                                                      -8 al[na]r
E                    Såer i hwarthera gärdett..............                                     -2 1/4 t[unn]a
 
Haffwer och desse skogzängier nembl.[igen]
Nyhägnan -5 l[a]ss.  dänsängen - 3[a]ss
 
2.                   Millangården haffwer i byamåhl. 6. al[na]r
E                    Såer i skaffsta gärdett åhrligen...............     -2 (?plump vid siffran) t[unn]or
Skogzängen, timbermyran...................                             -10 l[a]ss
 
3.                   Södergården haffwer i byamåhl                                        -4 t[unn]or
E                    Såer åhrligen..................                                                  -1 t[un]na
skogängien timbermyran.............                                      -7 l[a]ss
 
4.                   Wästergården haffwer här i byamåhl
-6. al[na]r. Såer och lika medh millangårde[n].
Öster och söderhägnen skogzängier. 12 l[a]ss
 
Föres[kreff]ne by haffwer godh skogh och uthmark, fiske och gott.
 
 
 
(Karttext:)

Ekeby siön
här är Staby Engh belägen.