A8:125-126

 
(Rubrik:)        125                                                                                 125
Lyhundratz Häradt                                                           Söderby Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Broby skatteh.[emman] -3.
B.                  Wästergärdett uthsäde............                                         -34 t[unn]or
C.                  Östergärdet medh wreterne uth.[säde]                               -28 t[unn]or                                            
 
Östergården haffwer i byamåhl                                         16 al[na]r
B.                  Såer i Wästergärdett.................                                       -11 1/4 t[un]na
C.                  I Östergärdett......................                                            -9 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö......................                                               -55 l[a]ss
 
Millangården
haf[we]r i by[amåhl] -18 al[na]r
B.                  Såer i Wästergärdett.................                                       -12 1/2 t[unn]na
C.                  I Östergärdett.......................                                           -10 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö......................                                               -70 l[a]ss
 
Wästergården
haf[we]r i byam[åhl] 14 al[na]r
B                   Såer i Wästergärdett................                                        -10 t[unn]or
C                   I Östergärdett...................                                               -8 t[unn]or
D                   Engh till höö..................                                                   -50 l[a]ss
 
Till före[skreff]ne by är godh lägenheet, både med skogh och fiske, god quaneström.
 
Engier på skogen.
Till Östergården qwarnekärret Eng                                   9 l[a]ss
Millangården Kåpermyran..........                                      -10 l[a]ss
Wästergården en Eng askmyrshägnen                               5 l[a]ss
 
Broby Torp och äng fol.[io] 124. (text som skrivits dit senare än originaltexten)
 
 
 
(Karttext:)

Strödian lacus