A8:13

 
(Rubrik:)        Hussby Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Rössa. Skatteh[emmann] -2.
Lyka stora uthi alle lägenheter.
B                   Östergärdett med wreten uths.[äde]………………….    -13 1/2 t[un]na
Uthsäde till hwart heman…………………………….     -6 3/4 t[un]na.
uthi föreskreffne gärde.
C.                  Wästergärdett, uthsäd..................................................    -14 t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i
förbe.[mäl]te gärde.......................................................   -7. t[unn]or
D                   Engh till höö hwar........................................................    -50 l[a]ss
E                    Miölqwarn en till hwarthera gårde[n].
Till föres.[kreffne] heman är godh timmer och wxeteskogh(?), fiskewatn lytet.
föga räknandes.
 
 
 
(Karttext:)

god jordh      
god jordh